Fogyasztói kiskáté

A Siklósi Távhő Nonprofit Kft. által távfűtéssel ellátott siklósi lakások és intézmények fűtése két telephelyről (Köztársaság téri és Hajdú Imre utcai) történik, a kazánházakból kiadott víz hőfoka az időjárásnak megfelelően automatika által szabályozott.

A fogyasztói hőközpontokban programozható, időjáráskövető automatikák, a fűtővíz keringtetését biztosító szivattyúk vannak felszerelve. A szabályozás lehetővé teszi, hogy a külső hőmérséklet változásával a fűtővíz hőfoka – ezzel a fűtés teljesítménye - is változzon. Az automatikák alkalmasak az egyéni igényeknek megfelelő fűtési időszakok beállítására, a kívánt helyiséghőmérsékletek maximumának korlátozására.

Ez az a pont, a Távhő Kft. szolgáltatási határa, ahol még be tud avatkozni a fűtésszolgáltatás minőségébe és mennyiségébe. Itt adja át a fűtéshez szükséges hőmennyiséget, mellyel a fogyasztó gazdálkodhat.

A fogyasztók helyiségeiben jellemzően radiátoros fűtési rendszer van kialakítva. A radiátorok általában a külső falhoz, az ablakok alá vannak elhelyezve, így optimális a helyiségben a hőmérséklet eloszlás. A radiátorok a hőt 10-20%-ban sugárzással, 80-90%-ban konvekcióval (légáramlás) adják le a helyiségnek, ez azt jelenti, hogy fűtés folyamán légáramlás alakul ki a helyiségben. Fontos, hogy a légáramlás útjába ne kerüljön berendezési tárgy - ne legyen közvetlenül a radiátor előtt, felett szekrény, polc, egyéb tárgyak, a radiátort ne takarják el függönyök, mert a meleg levegő nem jut a helyiség belsejébe, hanem megszorul az ablak és a függönyök között.

A fűtött helyiségek adottságai (külső falak száma, nyílászárók állapota) eltérőek, ezért az épületen belül nem azonosak a helyiségek hőmérsékletei. A termosztatikus radiátorszelep felelős a helyiség egyenletes hőmérsékletének beállításáért és fenntartásáért. A szelep lényegében a hagyományos szoba termosztát funkcióját tölti be, azzal a különbséggel, hogy lehetőséget nyújt a helyiségek hőmérsékletének egyenkénti beállítására. A szelepen belül egy tű található, amely hő hatására szabályozza az átfolyó folyadék mennyiségét, így tartja a megfelelő hőmérsékletet, a forgókeréken beállított paramétereket szem előtt tartva.

A termoszelep kerékbeosztását az alábbi táblázat tartalmazza.

Jelzés (termofejen):

Hőmérséklet:

Leírás


0

 

Fűtés teljes elzárása (nem minden fejen található meg)

*

~7 °C

Fagyvédelmi funkció

1

~12°C

Pincehelyiség

2

~16°C

Hálószoba, közlekedő

3

~20°C

Lakószoba, étkező, gyerekszoba

4

~24°C

Fürdőszoba

5

~28°C

Uszoda

Fontos megjegyezni, hogy a táblázat adatai tájékoztató jellegűek, a termoszelep nem képes többlet teljesítményt a rendszerbe vinni, csak a rendelkezésre álló – hőközpontban beállított  maximális értéket – képes szabályozni. Tehát, ha a hőközpontban a hőmennyiség úgy van beállítva, hogy maximum 22°C-t lehessen elérni a helyiségekben, akkor a termosztatikus szelep táblázat szerinti 5 fokozata nem 28°C-t, hanem csak 22°C-t tud produkálni

Ez az a pont, ahol a fogyasztó az igényeinek megfelelően, egyénileg be tud avatkozni a helyiségek fűtésébe.

A termosztatikus szelepet nem szabad letakarni, szabad légáramlást kell biztosítani a környezetében a megfelelő működéshez.

Szellőztetés:

A szellőztetés légcsere szempontjából nagyon fontos, ezért a következőket érdemes szem előtt tartani:

·         szellőzetés idejére az érintett helyiségben található termoszelepeket zárjuk el

·   a szellőztetés legyen rövid idejű, az ablakot nyissuk ki jobban, hogy minél hamarabb megtörténhessen a szellőzés

A legtöbb hőenergia akkor fogy, ha résnyire nyitva hagyják az ablakot, és nem csavarják le a szelepet legalább csillagállásig.

Hibajelenségek, melyek talán nem is azok:

Miért  hideg a fűtőtest?

Ez a leggyakrabban tapasztalt probléma, a magyarázat elég sokrétű – feltételezzük, hogy nem áll fent gépészeti probléma a fűtési rendszeren belül -  de alapvetően két okra vezethető vissza:

·         a radiátor légtelenítést igényel: ez főleg a fűtési idény elején szokott előfordulni, mivel általában a nyári időszakban fordul elő, hogy le kell ereszteni a vizet a rendszerből, a problémát légtelenítés általában megoldja.

·         a helyiség elérte a termosztatikus radiátor szelepen beállított hőmérsékleti értéket

·        előfordulhat még egy harmadik eset, ebben az esetben a fűtőműnél található az ok (üzemzavar)

Miért melegebb a fűtőtest felső része, mint a közepe, vagy az alja?

A válasz a termosztatikus radiátorszelep működésében rejlik. Ahogy a helyiség kezdi elérni a szelepen beállított hőmérsékletet, úgy csökkenti a szelep az áteresztett meleg víz mennyiségét, ami már nem elegendő a teljes radiátor felmelegítésére. Ez a jelenség teljesen természetes üzemi állapot!

Karbantartás:

A termosztatikus radiátorszelepek nem igényelnek karbantartást. A fűtési idényen kívüli időszakra a radiátorszelepet helyezzük teljesen nyitott állásba, így megelőzhetők a következő hibák:

·     alacsonyabb (például 2-es állásban maradt szelep) értékre beállított érték esetén a szelep, a nyári időszakban a meleg miatt folyamatosan zár, a hosszan zárt szelep nagy valószínűséggel letapadhat

·      leürítés esetén a csővezetékek faláról lejövő kosz beszorulhat a szeleptányér alá, ez üzemzavart okozhat a működésében, ennek megoldására az állító tárcsát néhányszor el kell forgatni, ez általában megoldja a problémát.

Az eddig leírtakkal a Siklósi Távhő tudatosítani szeretné a fogyasztókkal, hogy jó hatásfokú, jó költségvonzatú fűtés csak a Távhő és a Fogyasztók tudatos együttműködésével jöhet létre.

 

Reméljük, fentebb leírt tájékoztatónk segít ezen célok elérésében, a Siklósi Távhő a fogyasztói részére mindig rendelkezésre áll.