Energetikai tanúsítvány

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításával kapcsolatban, valamint energiaauditot, energetikai szolgáltatást végző, erre kijelölt vagy akkreditált szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos segítséget kérhet az alábbi szervezetektől:

Magyar Mérnöki Kamara
1094 Budapest, Angyal u. 1-3.
Tel.:(36)(1)455-7080
www.mmk.hu

Baranya Megyei Mérnöki Kamara
7624 Pécs, Boszorkány út 2. C-016 és C-018
Telefon/fax: (72) 211-026
www.bamernok.hu

Az Energetikai Auditorok listája az alábbi honlapon érhető el:
https://www.mmk.hu/kereses/tagok?kamarai_statusz=&submit=Keres%C3%A9s&ka...

Tájékoztatás energetikai tanúsítói tevékenységet végző személyek részére:
A 20/2014. (III. 7.) BM rendelettel módosított, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24) TNM rendelet alapján a távfűtés típusáról a távfűtés szolgáltatójának kell nyilatkoznia.

A Siklósi Távhő Nonprofit Kft. rendszereiben szolgáltatott hő előállítását végző hőforrások a rendeleti felosztás szerint fosszilis energiahordozókat használ fel.
A Siklósi Távhő Nonprofit Kft., mint engedélyes távhőszolgáltató a jogszabályi rendelkezésnek eleget téve ezúton nyilatkozik, hogy szolgáltatási területén a primer energia átalakítási tényező (e) értéke ellátási területenként:
Hajdú Imre utcai kazánház által ellátott területek: e = 1,26
Köztársaság téri kazánház által ellátott területek: e = 1,26