Igényelhető támogatások

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 2015. március 1. napjától megváltozik, így

• az alábbi ellátási formák igénylése a döntési jogkörrel együtt átkerül a Siklósi Járási Hivatalhoz:

Aktív korúak ellátása:

– foglalkoztatási helyettesítő támogatás,
– rendszeres szociális segély
– egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye

• az alábbi ellátási formák 2015. március 1-től megszűnnek:

– lakásfenntartási támogatás
– adósságkezelési támogatás
– méltányos ápolási díj
– méltányos közgyógyellátás

• Az önkormányzati segély is átalakul: a rendkívüli élethelyzetre tekintettel a rendkívüli települési támogatás keretében nyújtandó támogatássá alakul. Ilyen támogatásban alkalmanként azok a személyek részesülhetnek, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, mert alkalmanként jelentkező nem várt többletkiadások (pl. elemi kár, haláleset stb.) vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak, ill. időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdenek.

A kérelmeket továbbra is a Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Intézmény-felügyeleti Osztályán a 3/b irodában kell leadni az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, jövedelem igazolást és vagyonnyilatkozatot mellékelve.

A kérelmekről a döntési a Jegyző ill. a Jogi- Ügyrendi és Humánerőforrás Bizottság hozza a mindenkori költségvetésben előirányzott és a rendelkezésre álló összeg erejéig.