Közérdekű adatok

2011. évi CXII. törvény (Info tv.) közzétételi listák

Tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 2012. január 1-jével hatályon kívül helyezte az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvényt.

A törvény célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon.

I. Szervezeti, személyzeti adatok
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
III. Gazdálkodási adatok

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről