Fogyasztóvédelmi adatok

Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerinti adat-és információ közzététel

A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás neve: Siklósi Távhő Nonprifit Kft.

A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás székhelyének és telephelyének elérhetősége:
7800 Siklós, Hajdú utca 15.
Telefon: +36 72 496-209
Ügyfélszolgálat elérhetősége: +36 72 495-548
E-mail: siklositavho@siklositavho.hu, siklositavho@gmail.com
Honlap: www.siklositavho.hu
Adatvédelmi nyilvántartási szám: 63492

Telephely:
7800 Siklós, Hajdú utca 15.
Telephelyünk elérhetősége megegyezik a fentiekben megadott Székhely elérhetőségeivel.
7800 Siklós, Köztársaság tér 1491/4 hrsz.
Telephelyünk elérhetősége megegyezik a fentiekben megadott Székhely elérhetőségeivel.

A közszolgáltatással érintett szolgáltatási terület földrajzi elhelyezkedésének megnevezése: Siklós, Köztársaság tér, Harkányi út, Iskola utca, Béke tér, Sallai utca, Hajdu utca.

Az alkalmazandó díjak mértéke, alkalmazásának feltételei, díjképzésének szabályai

- Tarifatáblázat LAKOSSÁGI ügyfelek
- Tarifatáblázat NEM LAKOSSÁGI ügyfelek
- Tarifatáblázat KKI ügyfelek

Alaptevékenységen felüli szolgáltatások díja

- Tarifatáblázat javítási díjak

Díjalkalmazás feltételei, díjképzés szabályai

- Díjalkalmazás feltételei, díjképzés szabályai (törvények, rendeletek, szabályzatok)

A közszolgáltatási tevékenység során kötelezően alkalmazandó jogszabályok felsorolása

Hatályos jogszabályok

A távhőszolgáltatásra vonatkozó jogszabályok, önkormányzati rendeletek a hatályos időállapotok elhatárolásával öt évre visszamenőleg

- A távhőszolgáltatásra vonatkozó jogszabályok

A panaszok benyújtásával és intézésével kapcsolatos információk, az ügyfélszolgálat elérhetősége és működésére vonatkozó információk, a feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek és а fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetősége, a felügyeleti szerv honlapjának ezen információkat maradéktalanul tartalmazó közvetlen hivatkozása

- Reklamációk, panaszügyek kezelése

Az üzletszabályzat, egyéb általános szerződési feltételek

Üzletszabályzat (hatályos 2016.06.01 -)