Tisztelt Fogyasztók!

A Siklósi Távhő Nonprofit Kft. értesíti tisztelt fogyasztóit, hogy Siklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 169/2017. (IX. 27.) k. t. határozatával úgy döntött, hogy Siklós város távhőszolgáltatásának ellátására a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevővel, a Veolia Energia Magyarország Zrt.-vel, mint koncesszorral koncessziós szerződést köt 25 éves időtartamra.
Fentiek miatt Siklós város területén a távhő szolgáltatási tevékenységet 2018. március 1-től a Siklósi Távhő Nonprofit Kft. helyett a Veolia Energia Magyarország Zrt. által alapított SIKLÓS-HŐ Siklósi Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság látja el.
A szolgáltató váltás miatt a Siklósi Távhő Nonprofit Kft.-nek 2018. február 28-i fordulónappal el kell számolnia a fogyasztóival a fordulónapig elfogyasztott hőmennyiségek és a havonta részszámlákon elszámolt hődíjak tekintetében, végszámla útján.